Formandens beretning til ledelsesmøde 01/2010, 12/5-2010.

Velkommen til dette første møde efter årets generalforsamling, Klubbens medlemstal er nu 75, heraf mødte 32 medlemmer til den årlige generalforsamling. Valget til dirigent faldt på Palle OZ9MM, formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger, kassererens beretning blev godkendt uden bemærkninger og ledelsens ændringsforslag til alle ændringerne af vedtægterne blev vedtaget uden bemærkninger. Hele bestyrelsen blev genvalgt.

Jeg er blevet kontaktet af en meget aktiv dame ved navn Helle Fuglsang. Hun er Instruktør / Koreograf / mimer, uddannet på skolerne Ecole Internationale de Mimodrame de Paris Marcel Marceau og Ecole de Mime Dramatique Corporelle de Paris. Det drejer sig om DSB arealet i nordvest kvarteret på Nørrebro der har været et jernbane areal på ca. 38.000m2, der nu skal omdannes til en folkepark. I den forbindelse skal der foregå en hel del aktiviteter i samarbejde med de omkringliggende bebyggelser. Det er blandt andet Teknisk skole og Mjølnerparken, hvor der skal laves en form for lysmorsning fra forskellige lejligheder. Hele projektbeskrivelsen er opsat på tavlen til gennemlæsning.

Den 28. april var jeg til det første møde omkring Gladsaxe-dagen hvor vi igen i år skal deltage. På mødet mandag den 21. juni bliver den endelige placering fremlagt, i den forbindelse skal vi finde en løsning på hvad vi vil stille op med for at blive set og hørt. Målene på den pavillion vi kommer til at bo i er 3 meter gange 3 meter.

Stadig d. 28. april, om aftenen, kunne vi afholde afslutning på vinterens undervisning med den officielle certifikat prøve. Hertil var der tilmeldt 4 personer, hvoraf kun der var en af dem som havde gennemført hele kursusforløbet. De øvrige 3 var kommet til her i år men var indstillet på at ville fortsætte til efteråret. Men da vi efter prøven gennemgik svarmulighederne, viste det sig, at der nu er kommet 3 nye radioamatører med A certifikat og en som vi for øjeblikket kender svaret på.

Ude i gården bliver der gravet / boret efter (gammel) olie, fordi olietanken til fyret ikke må blive i jorden mere. Det medfører der bliver et stort hul lige klar til fundamentet og en stor gittermast, hvis ellers nogen vil godkende byggetilladelsen .

OZ5LH