Formandens beretning til ledelsesmøde 02/2010, 8/9-2010.

Byggetilladelse: Efter ca. 2 år er det endelig lykkedes at modtage byggetilladelse for opstilling af klubbens gittermast. Det var dog med den tilføjelse at den totale højde ikke må overstige 12 meter. Det indebærer at oversiden af fundamentet kommer til at ligge under niveau i forhold til niuveau. Derfor bliver det nødvendigt at få lavet afløb til en kloak, fra den fordybning der herved fremkommer.

Gladsaxedagen: Som noget nyt blev alle klubber og foreninger på årets Gladsaxedag parret sammen efter interesseområde. Der derfor kom vi sammen med Radio Gladsaxe og film/videofolkene. Til det første planlægningsmøde blev vi grupperet ved bordene for at lære hinanden at kende. Det medførte et samarbejde med radio Gladsaxe, der til dette arrangement hade indkøbt 2 store telte grupperne kunne opholde sig i under festen. Vi skulle alle i fællesskab, hjælpe med opsætning og nedtagningen af teltene. Der holdes evalueringsmøde d. 27. september kl. 17 på Hovedbiblioteket.

DeSiBel arrangement på baneterrænet ved Mjølnerparken: Teknisk skole på Lygten har 3 klasser også koblet på forskellige opgaver, bl.a.:
- afsendelse af morse fra 10 vinduer i kollegiet styret fra en computer via porten til et par store triacs.
  Tekst sendes fra en computer på pladsen til den anden computer i vinduet.
- Fremstilling af en mikrofonforstærker der skal vise signalet på etoscillioscope, som bliver sendt videre til
  en storskærm.
- Fremstilling af en mikrofonforstærker, tilkoblet en højtaler som får monteret et spejl der skal sende en
  laserstråle op på en skærm.
- Fremstilling af et lille lysshow, på en højtalermembran har de laver 5 cirkler med lysdioder der skal følge
  lydniveauet

Foursquare til FD: Det dårlige vejr og tid til afprøvning resulterede i vi manglede et LC-led stort nok til impedans omsætningen. Derfor blev det nødvendigt at improvisere og kun bruge den ene GP antenne. Det kom til at fungere udmærket..

OZ5LH