Formandens beretning til ledelsesmøde 06/2009, 16/1-2010.

Det kan gå hen og blive et godt antenneår, fordi ved en samtale med Teknik og Miljøforvaltningen fik jeg den
dejlige melding med hjem, at vi skulle komme tilbage med en tegning over grunden med målene fra nabo til
nabo: Hvis gittermasten kan placeres med samme afstand til begge naboer, behøver der ikke at laves en
nabohøring. Dette gør at det bliver nemmere at give tilladelse til opsætning, men totalhøjden må ikke
overstige 12 meter. Uheldigvis ligger olietanken til fyret lige midt på grunden, men det løses måske, der er
nemlig noget undervejs med hensyn til olietanken. I 2010 træder en række nye regler om olietanke i kraft,
det gælder for nedgravede tanke, som skal sløjfes inden de bliver 40 år gamle. Reglen bliver gældende fra
31 marts 2010, det bliver spændende at se hvad det kan udvikle sig til i løbet af foråret.

På sidste møde kom næstformanden ind på, hvad der evt. kunne gøres for at tiltrække unge nye medlemmer
til klubben. Klubben har igennem mange år stillet op med radiostationer i forbindelse med spejdernes IOTA.
Mange spejdergrupper har i forlængelse af disse oplevelser selv oprettet elektronikgrupper, med henblik på at
opnå certifikat for at komme i gang som radioamatør. Spørgsmålet kunne være om det er her mulighederne
ligger. Hvis dette lykkes, hvad stiller vi op med de unge spejdere der kommer forbi, med deres problemer eller
manglende viden til at opgradere deres certifikat og / eller mange andre spørgsmål?

Dette års generalforsamling er fastlagt til mandag den 12. april 2010.
I den forbindelse bliver der mulighed for udskiftninger hvis det er nogens ønske. Vedtægterne skal vi nok
gennemgå for at finde paragraffer, der bør ændres på. Er der andre emner der skal tages stilling til inden
generalforsamlingen?

I september forespurgte Palle OZ9MM om klubbens museumsudstilling kunne flyttes ud på Holmen.
De arbejder for tiden med opsætning af hylder, til udstilling af forskellige effekter med tilknytning til
funktionerne på Radiostationen OXA. Folkene på OXA er nu blevet klar til modtagelse af klubbens
museumsgenstande, de vil flytte effekterne lidt ad gangen som det kan passe med transport mulighederne.
Når glasskabene er blevet tømt, får vi en opgave med at nedtage alle komponentskufferne og finde en anden placering til dem.

IT- og Telestyrelsen tager en ny digital indberetningsløsning i brug den 4. januar 2010. Styrelsen håber den nye løsning vil være til fordel for radioamatørerne. Det gør det muligt at ansøge elektronisk om kaldesignaler, tilmelde sig til prøver og ændre adresse. Regler for tildeling af kaldesignaler er uændret, det er muligt at søge om et konkret kaldesignal, hvis dette er ledigt.

OZ5LH