Formandens beretning til ledelsesmøde 07/2009, 10/3-2010.

Vinteren har længe lagt sin begrænsning på udendørsarbejdet, derfor har det lille arbejdshold nedlagt sit arbejde.

I forbindelse med tømning af OZ8JGs bopæl kom der en masse ting og sager med hjem til klubben. Det er blevet sorteret og lagt på hylderne. En del er stillet til side med henblik på, at vi laver en tur til loppemarked i Frederikssund.

Teknik og Miljøforvaltningen har sendt os et brev, hvor de anmoder om nye oplysninger for placeringen af gittermasten. De har fået svar på spørgsmålene, og det ser nu ret fornuftigt ud med at få byggetilladelsen i hus.

Museumsgenstandene er nu ved at blive flyttet ud til Holmen, hvor de bliver udstillet på radiostationen OXA. Der bliver en del radioudstyr tilbage: Der skal tages stilling til om det skal sælges lokalt eller på anden måde, hvis det ikke er for gammelt og ubrugeligt? De tomme glasmontrer kommer til at gøre gavn på radiomuseet i Ringsted, de vil selv sørge for transporten. Derefter kan vi komme i gang med omrokeringen.

Tilmelding til Gladsaxedagen i 2010 lørdag d. 21. aug. er nu åben. Der bliver planlægningsmøde d. 28. april i Aktivcentrets fællesrum.

Tirsdagens undervisning for nye radioamatører er nu kommet op på fuld omdrejning, fordi en af de to kursister på 27 MHz har fortalt om hvordan undervisningen forløber og hvad det vil sige at være radioamatør. Det har givet en tilgang på 3 nye, så holdet er nu oppe på 6 personer. De nytilkomne er kommet lidt sent i gang, men de er alle opsatte på at fortsætte i den nye sæson.

OZ5LH