Formandens beretning til ledelsesmøde 04/2010, 19/1-2011.

Klubben har mistet et af sine ældre medlemmer: OZ6I Knud. Det store spørgsmål er nu om vi bliver kontaktet angående tømning af boligen og hvordan skal vi stille os til en sådan opgave?

Gladsaxe kommune er med i et nyt forsøg, hvor borgere kan søge om byggetilladelse og anmeldebyggeriet digitalt. På www.gladsaxe.dk/minbyggeansoegning taster du blot din adresse, så finder systemet selv alle de oplysninger, der er knyttet til din adresse.

Undervisningen af nye radioamatører er stadig i fuld gang, indtil nu er to deltagere faldet fra, men er blevet erstattet af en ny deltager, der muligvis bliver nødsaget til at starte igen til efteråret sammen med den ene af de to som har meldt fra.

Efter en afstemning på en klubaften, blev det besluttet at der til dette års juleafslutning skulle serveres gløgg og æbleskiver. Fra et andet medlem, blev der givet tilsagn om at lave en æblekage. Opgaven med bagning af æbleskiver blev overdraget til OZ1LNZ. Til selve juleafslutningen blev fremmødet pænt stort med ca. 20 fremmødte medlemmer. Efter aftenen kunne hurtig optælling fortælle at der var spist ca. 120 stk. æbleskiver, drukket 3 liter gløgg og et par kander kaffe.

Det sidste mandagsforedrag omhandlede hvordan en dipol laves med de forskellige aspekter der skal tages hensyn til. Som en opfølgning besluttedes det at udvinde med fremstilling af en 3 elementers beam til 145 MHz. Tegningen og element målene er udregnet med et simuleringsprogram, det skal herefter omsættes til noget brugbart.

OZ5LH