Formandens beretning til ledelsesmøde 05/2010, 16/3-2011.

Det må konstateres at denne vinter har bidt sig fast og har lagt en stor dæmper på aktiviteterne her i klubben, med hensyn til forskellige arbejdsopgaver, udendørs såvel som indendørs.

Lidt er det dog blevet til. Der er lavet nye måleledninger i 2 længder, med rød og sort farve. Beholdningen af forskellige coax-overgangs-stik er blevet kontrolleret og sorteret ud i plast æsker fordelt over 3 skuffer i det blå skuffedarium.

En opgave der hænger og venter, er en gennemgang af de mange forskellige coax-kabler og få lavet en oversigt/ønske om hvilke typer og længder der er behov for at have tilgang til.

Der var Kreds 1 møde i Hvidovre d. 15. marts. Her kom de sidste informationer fra det sidst afholdte HB møde. Det kom bl.a. frem at inspirationsudvalget vil holde møder i april og august. Fremmødet var meget sparsomt: kun 8 personer, der repræsenterede 3 klubber i kreds 1. Selve mødet kunne afvikles på under 1 time, men radioamatører er nogen med snakketøjet i orden, så hele ”mødet” blev på 3 timer. EDR’s repræsentanskab 2010 nedsatte et udvalg med opgave at foreningens organisation skal ændres med henblik på en forenklet og slankere form. Men det oplæg der var fremkommet var ikke særligt gennemskueligt og forenklet, der var ikke mange som kunne bruge oplægget til ret meget, i sin nuværende form. Et oplæg fra det nye ”Organisationsudvalg” tages op på RM mødet 2011 og vil forhåbentlig medføre en debat om EDR’s fremtid.

Generalforsamlingen nærmer sig hastigt. Det store spørgsmål i den forbindelse er om der er nogle ændringer vi skal tage højde for inden selve generalforsamlingen?

Men den helt store opgave ligger lige foran os. Vi skal lære sangen ”med min skovl og min spade”. Nu skal vi i gang med at grave et mindre hul til den store gittermast, så vi bliver nødt til at få lavet en plan for hvilken rækkefølge tingene skal / kan laves i: 1) bestille bolte til masten 2) lave fundament til de lange mastebolte 3) gennembryde asfalten (evt. beton) 4) grave holdet til støbningen 5) lave afløb fra overfladen af støbningen, sammenkoble til kloakken 6) lave plader til montering af rotor og topleje 7) lave alt det som mangler osv. Osv.

OZ5LH