Formandens beretning til ledelsesmøde 01/2009, 12/3-2009.


Klubbens generalforsamling mandag den 2. marts er nu overstået med et godt resultat dvs. alle punkter
på dagsordenen blev vedtaget. Ledelsen havde stillet forslag om at afholdelse af generalforsamling,
bliver rykket til april, fordi det bliver nemmere at lave klubbens budget, når oplysningerne fra banken foreligger.
Johan OZ8JG så sig nødsaget til at fratræde sin plads i ledelsen, han er blevet afløst af Michael OZ8AGB.

Under den sidste del af generalforsamlingen blev der snakket meget om hvordan og hvor, der kunne være
en fordel i at omtale klubbens eksistens for at flere kunne få interesse i amatørradio. Her i kommunen
afholdes der et meget stort arrangement i forbindelse med kommunens budget, her deltager alle klubber og
interesseorganisationer. Et andet forslag var at lave en artikel til lokalbladene i kommunen, med en beskrivelse
af vores hobby, evt. med en beskrivelse om hvordan en sådan interesse for elektronik begynder, at det kan
føre videre til at blive radioamatør? Både på sidste møde og ved generalforsamlingen var en snak omkring
klubbens hjemmeside, som er det store vindue ud til den store verden. Det er nok den bedste investering med
den største informationsflade.

Det blev også fremhævet at der skal laves andet end lige noget om radio hele tiden, f.eks. udgående besøg.
Steder vi har besøgt er: Asnæs Værket i Kalundborg, TV-Byen (flere gange), NKT museet (Nilfisk),
Post- og Telemuseet i Købmagergade, Radiohuset i Rosenørns Alle, Bunkeren i Nyboder,
Radiomuseet i Ringsted og Stevns Fortet.

OZ5LH