Formandens beretning til ledelsesmøde 02/2009, 30/4-2009.


Gladsaxe-dagen er blevet en fast tradition her i kommunen. Her kan vi prøve at påvirke de besøgende.
Foreningen er blevet tilmeldt i kommunen med henblik på at deltage med det vi er gode til. Der kommer
nogle planlægnings møder på Rådhuset: 17/6, kl. 17.30–19.00, 18/8, kl. 17.30–19.00. Selve dagen er
lørdag den 22.august, kl. 15–19. Alt dette lægger op til planlægning: Hvad gør vi, hvad kan vi og har vi
noget information at uddele til de interesserede kommende radioamatører?

FD-møde nr.1 blev til en lille fest, med smørrebrød bestilt af en fødselar som rundede det første
skarpe hjørne. Han deltog dog først efter gæsterne var gået hjem. Selve FD-mødet blev meget kort,
da der var kun 2 deltagere, men foreløbig ser det ud til vi igen deltager sammen med OZ7AMG.

Opgaven med at få lagt tag på containeren har taget sin begyndelse efter tagfladen er opmålt.
De første materialer er nu kommet hjem og arbejdet med at finde en løsning på fastgøring af træ på
metal er påbegyndt. Det bliver nok noget vinkeljern der svejses på tager og skrues i træet.

Nordea private banking har inviteret os til en temaaften for at informere om investeringsforeninger under og
efter en økonomisk krise og hvordan kunderne sikres konkurrencedygtige produkter og samtidig komme
med et bud på det kommende års investering. Forud for denne temaaften har jeg haft møde med
investeringsrådgiveren omkring klubbens investering, for evt. at justere på anbringelsen af obligationer og
aktier, men som de økonomiske krise i verden ser ud for tiden har vi valgt at ikke ændre på den
anbringelse vi har, men vente og se tiden an.

Jeg har besøgt John som er sat til og lave en reparation af et oscilioscop, han vil sætte det forrest på opgavelisten.

Hjemmesiden har fået en ansigtsløftning, med nye billeder og noget anden tekst. Det er så bare om der er
andre tiltag som ville pynte, men lad os få en snak om hjemmesiden.

Klubaftenerne: hvad gør vi hvad dem? Kaffe med kage og underholdning? Har vi låst os fast i ’ham plejer’?

OZ5LH