Formandens beretning til ledelsesmøde 03/2009, 17/6-2009.


Ved udgangen af maj kom vi igennem vinterens undervisning for de kommende radioamatører. Det blev
samtidigt en prøve på den nye form for certifikatprøver, hvor det nu er blevet muligt at afholde prøve i
lokalafdelingerne. Der var 4 tilmeldte. Dagen startede kl. 10 med en gennemgang af vinterens
undervisningsmateriale samt nogle gamle prøveeksemplarer fra it & telestyrelsen. Efter en omplacering
af bordene, begyndte selve prøven kl. 14. Efter ca. 1 time og 30 minutter var det hele overstået,
svarene blev indsamlet og lagt i konvolutten til it & telestyrelsen. Deltagerne havde hver især lavet en
kopi af deres svar, så bagefter blev resultaterne gennemgået for at få en fornemmelse af om
anstrengelserne gav det ønskede resultat.

Det lille arbejdshold har i lang tid arbejdet på at få lagt tag på containeren. Tagremmen er blevet sat fast på
containeren ved hjælp af nogle vinkler der blev svejset på toppen. Nu kunne vi opmåle til indkøb at tagplader,
planker, skruer, vinkler, tagfod, tagrender, rendejern og tagpap. Vejrsituation har ikke været god i den sidst tid,
det gav os den ekstra fornøjelse at lægge presenninger på toppen mens det blæste, men det har vi trods alt
været godt tilfredse med at få gjort! Lørdag startede vi på at lægge tagpap. De to første smalle baner en nu
lagt på og de øvrige 13 baner er blevet skåret af på den rette længde. Det gør det lettere at bære dem op.
Jeg skal hilse og sige tagpap er temmelig tungt. Vejrmeldingerne lyder på sol og tørvejr, så tirsdag er afsat
til at gøre taget færdigt.

Jeg har haft forbindelse med en person fra ’Gladsaxedagen’, som var urolige over at vi kom med antennemast.
Det kunne de ikke umiddelbart finde plads til omkring festpladsen, og henviste os til en plæne langt væk fra de
øvrige aktiviteter. Det har jeg fået lavet en anden ordning på, men der kommer der meget mere om nu vi er
kommet fra planlægningsmødet på rådhuset.

Selv om det er midt i juni, skal vi tænke på hvad der kan/skal foregå på klubaftenerne i den kommende
vintersæson, det gælder både elektronik og underholdning.

OZ5LH