Formandens beretning til ledelsesmøde 04/2009, 12/8-2009.


Færdigt arbejde: Taget på containeren er nu helt færdigt, med tagrende og 2 afløb. To fordi det viste sig
containeren ikke stod i vatter. Efter den første regnbyge viste det sig klart hvilken vej vandet løb, nemlig til
den anden ende end det monterede afløb. Der blev ikke andet at gøre end at etablere et afløb i den anden
ende af tagrenden. Det lille arbejdshold holdt et lille rejsegilde, med wienerbrød til kaffen sammen med de
øvrige i huset.

Som noget nyt er printfremstillingen kommet i gang. Det første projekt bliver en konstruktion fra OZ,
100 kroners spektrumsanalysator af OZ1JTE, det er startet med 4 deltagere.

Lørdag den 22. august skal klubben deltage i Gladsaxedagen. Det er meningen at vise hvordan det kan
lade sig gøre og overfører billeder via radioen med programmet MMSSTV. Andre modulations arter vil
også blive demonstreret, alt efter hvordan det kommer til at vække interesse hos publikum.

Det lille arbejdshold har samlet og afprøvet en FB 33, af elementerne fra klubbens gamle FB 53. Et 6 meter
rør blev bundet fast på det grønne stativ i traileren. Impedansen blev målt til ca. 25 j45 ohm, med masser
af metal inden for en afstand på 2 3 meter. En kontrolmåling af alle spolerne viste, at den ene spole på
direktoren var afbrudt. Heldigvis var der et tilsvarende element på lager, det skulle bare rengøres for grønne
alger. Alt materialet der skal med til Gladsaxe dagen er blevet gennemgået, ligger pakket og klart.
EDR Odense har tilsendt brochurer og gamle OZer til uddeling, men da antallet ikke var ret stort har jeg talt
med Jette på kontoret, om at få tilsendt nogle flere. Det brochuremateriale vi uddeler, vil blive påklistret en
label med klubbens navn og webadresse.

OZ5LH