Ledelsen


Ledelsen som den blev valgt på
generalforsamling d. 4. April 2016
Formand:

OZ5LH, Jørgen Lindberg Hansen


tlf. 39 69 62 62.

email: oz5lh.@.oncable.dk


Næstformand:

OZ5SO, Steen Lærkeemail: Steen.@.SteenLaerke.dk


Kasserer:

OZ9AAN, Thomas Langmaack Olsen


tlf.

email: thomas.@.oktav.dk


Best.suppl.:

OZ8AGB, Michael Johansen


tlf.

email: oz8agb.@.qrz.dk


Arbejdshold:

OZ4ZT, Willy Andersen


tlf. 44 85 25 30.

email: oz4zt.@.wiland.dk